Setkání vedoucích pracovníků kateder

  • Barbora Hozová
  • 26.06.2023
Autor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Další společné setkání vedoucích pracovníků kateder a ústavů speciální pedagogiky se uskutečnilo 14.6.2023 v Praze, v budově MŠMT na Karmelitské ulici. Ředitel Odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání PaedDr. Michal Černý a vedoucí oddělení a Mgr. Ivana Blažková otevřeně s účastníky setkání diskutovali o aktuálních tématech týkajících se zejména pregraduální a postgraduální přípravy speciálních pedagogů.

Pozornost byla věnována problematice odborných praxí ve speciálně pedagogických studijních programech, přípravě programů CŽV zaměřených na přípravu školních speciálních pedagogů a rámcovým požadavkům na regulovanou profesi speciálních pedagogů. Účastníci setkání v závěru nastínili další kroky k realizaci projednávaných návrhů.