DĚTSKÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

  • Barbora Hozová
  • 27.04.2023

AUTOR: Mgr. Karolína Janštová

V Dětském centru Čtyřlístek v Opavě (elokovaném pracovišti Zámku Dolní Životice) proběhlo 26.4.2023 společné setkání vyučujících a studentek druhého ročníku Speciální pedagogiky se zástupci zařízení. Účelem setkání bylo předání originálních pomůcek pro rozvoj řeči, které vyráběly studentky v rámci předmětu Praktika z logopedie pod vedením vyučující Mgr. Karolíny Janštové. Pomůcky jsou zaměřeny na rozvoj dýchání, prostorové orientace, laterality, slovní zásoby, zrakového vnímání a sluchové percepce. Pomůcky byly prakticky předvedeny a předány klinické logopedce Mgr. Monice Weilové, která se na začátku letního semestru obrátila na vedoucí Ústavu speciální pedagogiky s požadavkem na spolupráci při výrobě pomůcek pro logopedickou intervenci realizovanou v zařízení. 

Na závěr setkání pozvala vedoucí pobytových služeb Mgr. Simona Skovajsová Šostá všechny účastníky setkání k exkurzi po zařízení. Doc. Eva Zezulková poděkovala za ukázkový příklad vzájemné spolupráce a nastínila očekávání do následujícího akademického roku.