ŠKOLENÍ V KRAKOWĚ

  • Barbora Hozová
  • 27.04.2023
Akademici i studenti se školili v rámci projektu zaměřeného na Snoezelen.

AUTOR: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Ve dnech od 17. do 21. dubna 2023 jsme se společně se studenty oboru speciální pedagogika zúčastnili odborného školení pod záštitou unijního programu Erasmus+ a projektu „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“  ve druhém největším městě Polska, v Krakově. Mimo samotných hostitelů z krakovské univerzity Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie se školení zúčastnili také pedagogové a studenti ze španělské univerzity Universitat de Lleida. Během pětidenního odborného programu jsme absolvovali pět zajímavých přednášek, které vždy určitým způsobem navazovaly na koncept Snoezelen. Během těchto přednášek jsme měli možnost nahlédnout do velice zajímavých oborů jako je například muzikoterapie, ergoterapie či fyzioterapie. Dále jsme také měli  možnost vyzkoušet si základy kaligrafie, čili umění krasopisu, které byly vedeny  uznávaným umělcem profesorem Pokutyckým. Při naší návštěvě nechyběl ani kulturně-vzdělávací program, o který se postarala dr. Katarzyna Filar-Mierzwa, která nám spolu se svými studenty předvedla základy uměleckého tance. Zajímavou se pro nás také stala přednáška dr. Metel, která svým výkladem upozorňovala na závažný problém dnešní doby, což je nesprávné držení těla při vykonávání běžných denních činností, jako je příjem potravy či dnes už i práce na mobilním telefonu. Dále jsme se také zúčastnili třech prohlídek ve specializovaných denních i institucionálních zařízeních pro osoby s demencí a pro osoby s mentálním a tělesným postižením. Mohli jsme nahlédnout pod pokličku běžného provozu těchto domovů a prohlédnout si multisenzorickou místnost Snoezelen. Kulturní program byl organizován pod vedením dr. Smrokowska-Reichmann, se kterou jsme navštívili nedaleké město Wieliczka, ve kterém se nachází jedna ze světových památek UNESCO, jeden z nejstarších solných dolů v Evropě. Celý tento pobyt v rámci našeho projektu považujeme za velmi zajímavý a přínosný.