Setkání zástupců kateder a ústavů speciální pedagogiky

  • Barbora Hozová
  • 26.04.2023

Autor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se 23.3.2023 uskutečnilo další setkání zástupců kateder a ústavů speciální pedagogiky. Témata jednání vyplynula z online schůzky s Mgr. Dufkovou z MŠMT a týkala se aktuální problematiky revize Rámcových požadavků MŠMT na studijní program Speciální pedagogika a definování pozice školního speciálního pedagoga. Diskutována byla rovněž specifika profesně a akademicky zaměřených studijních programů Speciální pedagogika a materiály z jednání pracovní skupiny k profesním SP učitelství. Účastníci setkání se dohodli na koordinaci procesu přípravy návrhů na úpravu projednávaných dokumentů.