Školení C1 a II. Transnational project meeting

  • Iveta Šupíková
  • 25.10.2021

Ve dnech 11.-13.10. se na Fakultě veřejných politik uskutečnilo školení C1 v rámci projektu Erasmus+ Snoezelen. Zúčastnili se ho zástupci všech 3 univerzit zapojených do projektu, tedy vedle řešitelů z Ústavu speciální pedagogiky FVP také kolegové z Polska z Akademie Wychowania Fizycznego v Krakově a ze Španělska z Univerzity v Lleidě. Školení bylo zaměřeno na speciálně-pedagogické souvislosti konceptu Snoezelen. Kromě přednášek a diskuzí byla zahraničním partnerům představena multismyslová místnost Snoezelen a další odborné učebny FVP.  Řešitelský tým navštívil i zařízení pro osoby se zdravotním postižením v Opavě (Sírius, p.o.) a v Ostravě (Speciální MŠ a ZŠ škola Diakonie ČCE Ostrava). Po školení se část českého týmu a zahraniční partneři přesunuli do Krakova, kde 14.10. proběhl mezinárodní projektový meeting M2 na půdě polského partnera projektu Akademie Wychowania Fizycznego v Krakově. Meetingu se kromě odborných pracovníků projektu účastnili také administrátoři českého a polského týmu. Předmětem jednání byly jednak administrativní záležitosti související s realizací projektu a dále diskuze nad jednotlivými výstupy projektu. Členové řešitelského týmu si také prohlédli obě multismyslové místnosti Snoezelen na Akademii Wychowania Fizycznego a zúčastnili se i výuky v jedné z nich.