Workshop I : Interaktivní program rozvoje sociálních dovedností žáků

  • Iveta Šupíková
  • 11.10.2021

WORKSHOP I: INTERAKTIVNÍ PROGRAM ROZVOJE SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ

Cílem workshopů organizovaných v rámci projektu s názvem „Praktický model primární prevence rizikového chování ve školách“, ev. č. PRCH-IP-organizace_0040/2021 je posílit kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování žáků prostřednictvím aplikace Interaktivního programu rozvoje sociálních dovedností žáků. 

V termínech 30.9. a 14.10. 2021 byl na FVP SU v Opavě realizován Ústavem speciální pedagogiky Workshop I pod vedením lektorů Mgr. et Mgr. Andrea Silberové a Mgr. Romana Pavlovského. 

Účastníci byli seznámeni s depistážním a intervenčním procesem v průběhu vzdělávání žáků s rizikovým chováním a procvičili si komunikační a interpersonální dovednosti prostřednictvím základních komunikačních přístupů „komunikačních kvadrantů“. Diskutovali o možnostech řešení konfliktů, zvládání hněvu a agresivity ze strany žáků (rodičů) a nastavení cílů pedagogické intervence v souladu se strategií komunikačních kvadrantů.


                                                                               doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., hlavní řešitelka projektu