Přihlášky do kurzu speciální pedagogiky je možno podat do 10. 9.

  • Viktorie Kovářová
  • 31.08.2021
Termín příjmu přihlášek do kurzu celoživotního vzdělávání typu M Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele realizovaného Fakultou veřejných politik v Opavě byl prodloužen do 10. 9. 2021.

Bližší informace najdete zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/czvzakladniinformace.