Fakulta se stala koordinátorem projektu zaměřeného na rozvoj konceptu Snoezelen

  • Viktorie Kovářová
  • 05.10.2020
Fakulta veřejných politik uspěla s žádostí o financování projektu strategického partnerství programu Erasmus+ s názvem „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“, číslo 2020-1-CZ01-KA203-078267. Je to vůbec poprvé, co bude Slezská univerzita v roli koordinátora strategického partnerství ve vysokoškolském vzdělávání.
Projekt je zaměřen na rozvoj a rozšíření konceptu Snoezelen na univerzitní úrovni. Konkrétně se projekt týká začlenění vyučovaného předmětu Snoezelen do vzdělávání studentů speciálněpedagogických, pedagogicko-psychologických, sociálně, terapeuticky a rehabilitačně zaměřených oborů. Hlavním cílem projektu je zpracování komplexní metodiky výuky, učebních materiálů a sylabu vyučovaného předmětu „Snoezelen“ na mezinárodní úrovni vysokých škol tak, aby byl předmět aplikovatelný pro mobility zahraničních studentů.

Zahraničními partnery projektu jsou Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie z Polska a Universidad de Lleida ze Španělska. Hlavním řešitelem projektu za Slezskou univerzitu je Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Doba realizace projektu jsou celkem 3 roky (1. 9. 2020 až 31. 8. 2023). Celková schválená finanční podpora tohoto projektu z prostředků Evropské unie činí 255 577 EUR. Informaci o projektu a jeho výstupech budou zveřejňovány na stránce https://www.slu.cz/fvp/cz/snoezelen. Informace o projektu jsou zveřejněny také na oficiálních stránkách Evropské unie na platformě  Erasmus+ Project Results Platform, na následující adrese: Project Card.