Rektor jmenoval děkankou Fakulty veřejných politik Martu Kolaříkovou

  • Adéla Pluhaříková
  • 04.06.2024
Na zasedání kolegia rektora Slezské univerzity v Opavě v úterý 4. června předal slavnostně rektor univerzity doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. jmenovací dekret nové děkance Mgr. et Mgr. Martě Kolaříkové, Ph.D. Ta povede od listopadu Fakultu veřejných politik (FVP). Na tento post byla zvolena 10. dubna Akademickým senátem FVP.

Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná 

„Rád bych paní doktorce popřál mnoho sil, odvahy, energie a dobrých nápadů. V neposlední řadě pak skvělý tým kolem sebe, který ji podpoří, aby zvládla zdárně všechny úkoly, které před ní leží,“ uvedl při této příležitosti rektor a dodal, že ze strany ostatních členů kolegia i celého vedení Slezské univerzity může samozřejmě očekávat maximální podporu.


Marta Kolaříková vystudovala Speciální pedagogiku a později Psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, tamtéž úspěšně absolvovala doktorské studium v oboru Klinická psychologie. Ve své profesní praxi se nejprve věnovala klientům se zdravotním, převážně zrakovým postižením. Od roku 2006 působí na Slezské univerzitě, posledních 13 let jako proděkanka pro studijní a sociální záležitosti na Fakultě veřejných politik. Ve výuce psychologických a speciálně-pedagogických předmětů se snaží předávat svoje poznatky obohacené o praxi.  


Volební období děkanů je ze zákona čtyřleté. Marta Kolaříková usedne do děkanského křesla 1. listopadu 2024. Ve funkci vystřídá prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., který FVP vede druhé funkční období od roku 2016.


Nový obrázek


Více fotek najdete na našich sociálních sítích.