V říjnu proběhne imatrikulace studentů 1. ročníků

  • Kateřina Byrtusová
  • 30.09.2022
Ve středu 12. října 2022 v 9.00 hodin se v aule naší fakulty uskuteční imatrikulace pro studenty 1. ročníků prezenční formy studia studijních programů Dentální hygiena, Edukační péče o seniory, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Sociální patologie a prevence, Sociální práce ve veřejné správě, Speciální pedagogika, Všeobercné ošetřovatelství.

Studenti se dostaví v 8.30 hodin a dle pokynů studijní referentky zaujmou vyhrazená místa.

Žádáme studenty, aby se vzhledem ke slavnostnímu aktu dostavili ve společenském oděvu.