Slavnostní imatrikulace a promoce na Fakultě veřejných politik

  • Martina Vaculíková
  • 11.10.2018

Dne 10. října 2018 proběhla v aule Fakulty veřejných politik v Opavě slavnostní imatrikulace nových studentů a následně i promoce absolventů.  Imatrikulace je jedním z akademických obřadů a pro nové studenty je vstupem do akademického světa a oficiálním začátkem života na univerzitě. Studenti při slavnostním aktu  v aule vyslechli projev děkana a znění univerzitního slibu. Zástupci jednotlivých oborů během ceremonie předstoupili před přítomné akademické funkcionáře, poklonili se, pravou ruku přiložili nad insignii a tím potvrdili slib. Imatrikulace byla zakončena studentskou hymnou – Gaudeamus igitur.
Po imatrikulaci následovala slavnostní promoce bakalářských a navazujících magisterských programů. Jednotliví absolventi složili promoční slib, jemuž přihlíželi  prorektor Slezské univerzity v Opavě  doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D., děkan fakulty prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., proděkani a vedoucí jednotlivých ústavů. Děkan Fakulty veřejných politik prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  na závěr svého proslovu pronesl:
„Dnešním dnem se uzavřela jedna z významných etap ve vašem životě. Úspěšně jste složili státní závěrečné zkoušky a obhájili jste kvalifikační práci. Obdrželi jste tak nejen právo, používat získaný titul, ale otevřela se vám cesta k výkonu zvolené profese nebo k dalšímu vzdělávání podle vašeho výběru. Věřím, že studium na Slezské univerzitě, Fakultě veřejných politik vám přineslo dostatek kompetencí k tomu, abyste úspěšně obstáli na trhu práce, případně jich využili jako kvalitního základu pro další profesní i osobní rozvoj.“
Posledním krokem ceremoniálu, který čekal na studenty, bylo složení slavnostního slibu a potom již nic nebránilo absolventům, aby si z rukou promótorky převzali vysněný diplom a zároveň uzavřeli kolečko letošních promocí na Fakultě veřejných politik v Opavě.