Informace o novém studijním programu Pediatrické ošetřovatelství

  • Viktorie Kovářová
  • 26.09.2021
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila 27. srpna 2021 akreditaci bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Pediatrické ošetřovatelství! Tento tříletý studijní program bude nově možno na Fakultě veřejných politik v Opavě studovat v prezenční i kombinované formě studia.

Termín pro podání přihlášky ke studiu: do 30. 9. 2021 (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu).

Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě. E-přihláška je k dispozici na webových stránkách pod tímto odkazem: https://is.slu.cz/prihlaska/.

Výše poplatku za přijímací řízení: 500,- Kč za podanou přihlášku (informace k dispozici při vyplňování přihlášky).

Podmínky přijetí ke studiu: úspěšné absolvování písemné přijímací zkoušky (v režimu online) organizované FVP SU dne 4. 10. 2021. 

Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.

Více informací o studijním programu ZDE.


Příprava akreditace studijního programu byla realizována v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238

Vybavení učebny pro program Pediatrické ošetřovatelství bylo realizováno z projektu „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě
v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky“ reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237