Projekt "Archeologický výzkum západní části Oderské brány"

Úvod

Ve Studentské grantové soutěži Slezské univerzity uspěl dvouletý projekt Ústavu archeologie FPF č. SGS/9/2010 "Archeologický výzkum západní části Oderské brány". Řešitelem je doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., vedoucí Ústavu archeologie, spoluřešitelé dva doktorandi kombinovaného studia Archeologie na Slezské univerzitě se zkušenostmi z praxe. Mgr. Aleš Knápek (Muzeum Novojičínska) má na starosti vedení a dokumentaci terénních prací. Mgr. Artur Rapiński Wojewódzki Urzad Ochrony Zabytków w Opolu) má na starost informatické zpracování a využití výsledků projektu (má kromě kvalifikace archeologa i kvalifikaci informatika). Zbytek týmu tvoří studenti magisterského a doktorského prezenčního studia Archeologie: mgr. Pavel Macků, mgr. Kateřina Papáková, mgr. Jan Procházka mgr. David Rožnovský, mgr. Andrea Tobiaszová, bc. Radka Urbánková. Od podzimu 2010 jsou v týmu bc. Jan Anlauf a bc. Samuel Španihel, kteří nahradili mgr. Pavla Macků a mgr. Jana Procházku.

Cílem projektu je rozšíření poznatků o pravěkém a raně středověkém osídlení západní části Oderské brány (zejména Klimkovicka, Bílovecka, Fulnecka), které jsou v porovnání s její východní, podbeskydskou částí, dosud velmi malé.

Projekt navazuje na dva (týdenní) povrchové průzkumy provedené v r. 2006 a 2009 za účasti studentů Slezskou univerzitou (SU) a Muzeem Novojičínska (MNJ) a na drobný záchranný výzkum realizovaný pracovníky MNJ v r. 2007 ve Studénce - "Záhumení" v zahradě mgr. I. Bartoše. Projekt počítá s kombinací povrchových průzkumů klasickou penetrací a zjišťovacích výzkumů doplněných magnetometrií a leteckou fotografií.