2021 - Proměny rodiny X. Vztahy v rodině v čase pandemie

  • uppv
  • 11.11.2021

Anotace: Pandemická situace výrazně zasáhla do proměn současné rodiny: napjatá celospolečenská situace (výrazně posílena médii), izolovanost domácností, home office rodičů i domácí vzdělávání dětí a dospívajících zásadním způsobem stále ovlivňuje nejen chod domácností, ale i psychické zdraví, vztahy, hodnoty i životní priority rodin a významně přispívá k nárůstu sociálně rizikového až patologického jednání. Zároveň mimořádná situace byla výzvou k mobilizaci sil a přehodnocení životních cílů mnohých jedinců. Zvláště tato situace zasáhla kvalitu života seniorů žijících v rodinách nebo pobytových zařízeních.

Místo konání: Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace bude konference probíhat online v prostředí MS Teams.

Kontaktní osoba: 

PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. – předseda organizačního výboru

E-mail: vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz

Telefon: +420 553 684 159


Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, pracovníkům v pedagogických a sociálních profesích, studentům doktorských studijních programů a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Více informací ZDE.

Další události

Všechny události