Telefonní kontakty

01

+420 553 684 164

Místnost

01

C-332

Patricie Nešporová

Email: patricie.nesporova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Zdravotnické edukační centrum

Referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek proděkana pro nelékařská zdravotnická studia

Zdravotnické edukační centrum