Telefonní kontakty

01

+420 553 684 165

Místnost

01

C-336

PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.

Email: daniela.nedvedova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství