Telefonní kontakty

01

+420 553 684 167

Místnost

01

C-337

MUDr. Oldřich Res, Ph.D.

Email: oldrich.res@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství