Michaela Westová

Email: michaela.westova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Studijní referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 122

Místnost

01

C-209