Telefonní kontakty

01

+420 553 684 147

Místnost

01

C-412

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Email: katerina.janku@fvp.slu.cz

Publikační činnost

Výběr z publikační činnosti:

·