Telefonní kontakty

01

+420 553 684 143

02

+420 553 684 164

Místnost

01

C-332

02

C-330

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Email: yvetta.vrublova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

docent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství