Telefonní kontakty

01

+420 553 684 184

Místnost

01

C-422

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Email: igor.palus@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav veřejné správy a sociální politiky

profesor

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a sociální politiky