Jana Tamfalová

Email: jana.tamfalova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum pro kulturní a novodobé dějiny

Sekretářka

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Výzkumné centrum pro kulturní a novodobé dějiny

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 173

Místnost

01

C-513