Telefonní kontakty

01

+420 553 684 173

Místnost

01

C-414

Jana Tamfalová

Email: jana.tamfalova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Referát pro vědu, tvůrčí a ediční činnost

Sekretářka

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek proděkana pro vědu a tvůrčí činnost

Referát pro vědu, tvůrčí a ediční činnost