Telefonní kontakty

01

+420 553 684 163

Místnost

01

C-332

Mgr. Bc. Hana Hozová

Email: hana.hozova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství