Telefonní kontakty

01

+420 553 684 160

Místnost

01

C-329

Mgr. Veronika Slováček Hagenová

Email: veronika.slovacek@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

Referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství