Telefonní kontakty

01

+420 553 684 166

Místnost

01

C-333

Mgr. Gabriela Světnická

Email: gabriela.svetnicka@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství