Telefonní kontakty

01

+420 553 684 101

Místnost

01

C-450

Ing. Pavel Švacha

Email: pavel.svacha@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum výpočetní techniky

Správce aplikace

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka fakulty

Centrum výpočetní techniky