Telefonní kontakty

01

+420 553 684 133

Místnost

01

C-420

Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Email: lukas.vomlela@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav veřejné správy a sociální politiky

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a sociální politiky