Telefonní kontakty

01

+420 553 684 166

Místnost

01

C-333

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

Email: igor.satinsky@fvp.slu.cz

Pracoviště