1. Přijat ke studiu bude úspěšný absolvent programu CŽV v rámci akreditovaných studijních programů typu A realizovaných Fakultou veřejných politik v Opavě, který podá e-přihlášku ke studiu v kombinované formě studia v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2022 a splní všechny studijní povinnosti (nejpozději do 8. 7. 2022) stanovené studijním plánem programu CŽV.

    2. Do akademického roku 2022/2023 budou přijati absolventi těchto studijních programů:

a) Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterský),

b) Sociální patologie a prevence (bakalářský).