Kontakty

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik
 

Koordinátorka sítě CEEPUS:
Mgr.  Jana Bortlíková
Referent zahraničních vztahů
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
jana.bortlikova@fvp.slu.cz

Kontaktní osoba:
doc. PhDr. PaedDr.  Kamil Janiš,  CSc.
Proděkan pro rozvoj a zahraničí
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
doc.kamil.janis@fvp.slu.cz