Pracovní setkání zástupců zahraničních univerzit na pracovišti VCpSZ

  • Zlatuše Krpcová
  • 07.11.2019
V termínu 5. – 6. 11. 2019 proběhlo na pracovišti VCpSZ pracovní setkání zástupců zahraničních univerzit v rámci pobytu ERASMUS+.

V termínu 5. – 6. 11. 2019 proběhlo na pracovišti VCpSZ pracovní setkání zástupců zahraničních univerzit v rámci pobytu ERASMUS+ (dr hab., prof. UJD Daniel Kukla, dr Wioleta Duda, dr Monika Czerw -  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., Mgr. Hedviga Hafičová, PhD. – Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově). V rámci jednání byla diskutována možnost dalšího rozvoje vzájemné spolupráce, participace na mezinárodních projektech, spolupráce v rámci vědecko-výzkumné a publikační činnosti.

Výstupem pracovního setkání je návrh společného mezinárodního projektu v rámci výzvy Mezinárodní visegrádský fond - V4, hl. řešitel Slezská univerzita v Opavě, partneři Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie a Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově) návaznost na řešení stávajícího mezinárodního projektu V4 - Analysis of Roma University Students Narratives – Examples of Good Practice of Mentoring (ID 21830131).