• Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 13.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Účast VCpSZ na Odborném panelu spolupráce

6. setkání odborného panelu spolupráce projektu Podpora společného vzdělávání v ped. praxi (APIV B)
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 07.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pracovní setkání zástupců zahraničních univerzit na pracovišti VCpSZ

V termínu 5. – 6. 11. 2019 proběhlo na pracovišti VCpSZ pracovní setkání zástupců zahraničních univerzit v rámci pobytu ERASMUS+.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 28.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Jednání Rady Evropy ve Štrasburku

Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě v rámci vyžádané přednášky vedoucího pracoviště, doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D., participovalo na jednání Rady Evropy ve Štrasburku.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 16.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Setkání ve věci školské vzdělávací politiky a její podpory romským dětem, žákům a studentům.

.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 23.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Odborná platforma společného vzdělávání

Setkání nově zřízené Odborné platformy společného vzdělávání
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 23.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pracovní skupina pro vzdělávání Romů při Úřadu vlády ČR

Třetí jednání PS pro vzdělávání Romů při Úřadu vlády ČR
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 23.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Jednání MV OP VVV
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 23.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny při Úřadu vlády ČR

Jednání občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 23.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop

Výstup projektu „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí“.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 04.09.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Stáž tří zahraničních profesorů na Výzkumném centru pro sociální začleňování

Na pracovišti Výzkumného centra pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě od srpna 2019 do března 2020 tři zahraniční mimořádní profesoři uskuteční své tříměsíční vědeckovýzkumné stáže.