Setkání ve věci školské vzdělávací politiky a její podpory romským dětem, žákům a studentům.

  • Zlatuše Krpcová
  • 16.10.2019
.
Dne 14. října 2019 se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo setkání ve věci školské vzdělávací politiky a její podpory romským dětem, žákům a studentům. Akce měla formát Kulatého stolu, na kterém vystoupili odborníci a zástupci klíčových subjektů vzdělávací politiky. Jako první se svým příspěvkem vystoupil ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, Mgr. Jaroslav Faltýn. Mezi dalšími aktivními přednášejícími byla také doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D., která referovala o aktivitách a vývoji v této oblasti, zejména s cíleným zaměřením na roli pedagogických fakult při přípravě budoucích pedagogů k jejich odborné práci.  Jednání Kulatého stolu se zúčastnil také vedoucí pracoviště Výzkumného centra pro sociální začleňování, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.