Odborná platforma společného vzdělávání

  • Zlatuše Krpcová
  • 23.09.2019
Setkání nově zřízené Odborné platformy společného vzdělávání
Dne 30. září 2019 se uskuteční setkání nově zřízené Odborné platformy společného vzdělávání, jejímž členem je doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování. Jednání proběhne v prostorách Kongresového centra Národního institutu pro další vzdělávání a na programu bude hodnocení Školské inkluzivní koncepce vybraných krajů v České republice.