Workshop

  • Zlatuše Krpcová
  • 23.09.2019
Výstup projektu „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí“.
Výzkumné centrum pro sociální začleňování uspořádalo dne 28. srpna 2019 v prostorách FVP SU v Opavě Workshop pro rodiče žáků a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení pro rozvoj vzájemné spolupráce.  Workshop je výstupem řešeného projektu „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí“. Na tomto pracovním setkání byla diskutována otázka využití  zkušeností pedagogického terénu; definování doporučení pro příští praxi inkluzivního vzdělávání; nastavení plánovaných projektových záměrů, které by navazovaly na tento projekt.