Stáž tří zahraničních profesorů na Výzkumném centru pro sociální začleňování

  • Zlatuše Krpcová
  • 04.09.2019
Na pracovišti Výzkumného centra pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě od srpna 2019 do března 2020 tři zahraniční mimořádní profesoři uskuteční své tříměsíční vědeckovýzkumné stáže.

Jedná se akademické pracovníky působících na polských univerzitách:

•    dr. hab. Beata Maria Nowak prof. SGGW,  zastávající post proděkanky pro studijní program Pedagogika na Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

•    dr hab. Daniel Kukla prof. UJD,  působící ve funkci proděkana na Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie

•    dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UO, který působí na Wydziale Pedagogicznym Uniwerytetu Opolskiego

Řízením dlouhodobých stáží u všech tří jmenovaných byl děkanem fakulty,  prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr., pověřen vedoucí centra doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Činnost zahraničních kolegů bude zajištěna agendou činností centra, která má spojitost s plánováním, s tvorbou koncepcí a nastavením společných výzkumných a rozvojových mezinárodních projektů. Dotýká se organizace seminářů, workshopů a konferencí, publikačních výstupů atp.