Výzkumné centrum pro sociální začleňování součástí Odborné platformy společného vzdělávání

  • Zlatuše Krpcová
  • 04.09.2019
Odborná platforma společného vzdělávání

Vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., byl jmenován NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) členem Odborné platformy společného vzdělávání v rámci národního  projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) na období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/ 16_020/0004015) je realizován Národním institutem pro další vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_020 pro Individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedním z jeho výstupů je vytvoření dvanáctičlenné odborné expertní platformy, jejímiž členy jsou zástupci MŠMT, odborných asociací pedagogů, vysokých škol, územně samosprávných celků, nestátních neziskových organizací a Národního ústavu pro vzdělávání. Odborná platforma bude v dalším období zodpovědná za vyhodnocení školských inkluzivních koncepcí krajů a zhodnocení APIV na následné období.