Další polská návštěva na Výzkumném centru pro sociální začleňování

  • Martin Kaleja
  • 08.05.2019
Pracovníci centra se aktivně podílejí na rozvoji spolupráce s partnerskými institucemi. Vzájemnou spolupráci budují a rozvíjejí na různých platformách, prostřednictvím různých forem vzájemné spolupráce. V uplynulém týdnu pracoviště navštívila vyučující z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Czestochowie z Polska. Paní doktorka Monika Czerw působí na Pedagogické fakultě a vědecko-výzkumně se věnuje tématům násilí v rodině, zneužívání v rodině a jiným sociálně patologickým fenoménům, které v současné době nejen Polskou, ale i Českou republiku doprovázejí. i kolegy. Paní doktorka se mimo jiné seznámila s tematizovanými fakultními vědeckými časopisy. Oblast sociální patologie a prevence se jí profesně významně dotýká. Přislíbila svou publikační participaci. Kolegům na svém domácím pracovišti podá reference o časopisu Social Pathology and Prevention a pokusí s kolegy sestavit tematicky provázanou sadu publikačních příspěvků zaslaných k uveřejnění. Social Pathology and Prevention je časopis mezinárodní, své texty uveřejňuje v anglickém jazyce a samotnému zveřejnění textu předchází dvoukolová nezávislá revize prostřednictvím dvou nezávislých recenzních posudků.