Noc vědců na Fakultě veřejných politik

  • Barbora Hozová
  • 09.10.2023

Autor: PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

Pracovníci a studentky Ústavu speciální pedagogiky se zúčastnili se svými aktivitami Noci vědců na FVP konané dne 6. 10. 2023. Připravené aktivity pro veřejnost byly zaměřené zejména na logopedii a dětské návštěvníky. Představen byl logopedický motivační program Sona-Speech II, který pracuje se standardní počítačovou zvukovou kartou a je využíván k záznamu a přehrávání řečových cvičení. Program je  použitelný jako terapeutický prostředek pro řadů řečových problémů. Slouží k využití biologické zpětné vazby při zobrazení důležitých parametrů řeči a kvantitativních měřeních klientova záznamu hlasu.

Sona-Speech II nabízí devět samostatných programových modulů k vyhodnocení a léčení hlasu, dysartrií, k artikulaci, k reedukaci, k nácviku plynulosti řeči, fonace či jiných řečových problémů. Grafické ztvárnění záznamu hlasu v řečových

hrách umožňuje provádět cvičení i s velmi malými dětmi. Velký zájem byl o tvorbu logopedické pomůcky - multifunkční kostky, která slouží k procvičování hlásek ve slovech, slovních i větných stereotypů atd. Děkujeme, že jste s námi prožívali tajemno v podobě Tajemství řeči a těšíme se zase příště!