8. Platforma setkání k projektu Dialogem k vzájemnému porozumění

  • Barbora Hozová
  • 20.06.2023

Autor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Dialogem k vzájemnému porozumění – 8. setkání platformy

Osmé setkání účastníků projektu Dialogem ke vzájemnému porozumění proběhlo 8.6.2023 v prostorách hlavního řešitele projektu  EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Hradecká 16. 

Účastníci setkání prezentovali průběh realizace vzdělávacích aktivit u svých cílových skupin a v této souvislosti živě diskutovali o svých rozmanitých zkušenostech a příkladech dobré i negativní praxe. Facilitátory byli vyzváni k popisu sdělovaných příkladů a vyvození závěrů pro plánování dalších aktivizačních a vzdělávacích činností za účelem podpory inkluzivních tendencí v regionu. Jako nejvíce problémová se jeví motivace cílové skupiny ke vzdělávání zvláště v úzké souvislosti s nevyřešenými podmínkami bydlení.

Ve druhé části setkání proběhla reflexe odborných praxí studentů speciální pedagogiky, která byla realizována v letním semestru ve vybraných organizacích NNO. Zástupci Slezské univerzity a NNO si navzájem upřesnili organizační i obsahové požadavky na studenty a shodli se na tom, že se jedná o jednu z efektivních forem spolupráce.

Obsahem závěrečného shrnutí byla prezentace výstupů projektu a upřesnění harmonogramu setkání v posledním roce trvání projektu.

Termín devátého setkání platformy je stanoven na 14.9. 2023.Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

koordinátorky projektu za FVP