Společné setkání akademiků a studentů v Bratislavě

  • Barbora Hozová
  • 16.05.2023

Autor: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. 

Druhý májový týden jsme se vydali s devíti studenty prvního a druhého ročníku bakalářského studijního programu Speciální pedagogika za spolupracujícími kolegy do Bratislavy, abychom eliminovali bariéry zahraničních výjezdů a přiblížili si odborné zázemí speciálněpedagogické práce na Slovensku.

V průběhu dvou dnů jsme měli možnost navštívit Katedru speciální pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislavě a tři vybrané školy zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. První exkurze proběhla ve Spojené škole na Dúbravskej cestě, která se zaměřuje na děti a žáky s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (www.dubravska.sk) a sídlí v areálu zařízení sociálních služeb Rosa, se kterým úzce spolupracuje. Jako druhou jsme navštívili Spojenou školu internátní pro žáky se zrakovým postižením (https://svrcia.edupage.org), která sdružuje mateřskou školu, základní a speciální základní školu pro žáky se zrakovým postižením a kombinací vad. Právě v této škole jsme se seznámili s podpůrným poradenským systémem a aktuálními legislativními změnami v oblasti školství na Slovensku. Posledním navštíveným zařízením se stala Spojená škola internátní pro děti a žáky se sluchovým a kombinovaným postižením včetně Centra speciálně – pedagogického poradenství (https://zsihrdlickova.edupage.org). 

Společná cesta členů týmu Ústavu speciální pedagogiky a studentů byla úspěšná a velmi obohacující. Věříme, že i v budoucnosti se nám podaří realizovat podobné návštěvy, a přiblížit tak zejména studentům zahraniční vysoké školy a odborné školské instituce.