Členové Ústavu speciální pedagogiky navštívili Chorvatsko

  • Barbora Hozová
  • 31.10.2022

Na konci října jsme měli možnost navštívit v rámci Erasmus+ základní a mateřskou školu „Češka osnovna škola J. A. Komenskog“ v Daruvaru a základní školu „Češka osnovna škola Josipa Ružičke“ v Končanici. 

V základní škole J. A. Komenského v Daruvaru jsou v současnosti na dvouměsíční stáži tři studenti druhého ročníku oboru Speciální pedagogika Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

Cílem návštěvy dvou členů Ústavu speciální pedagogiky (doc. PhDr. Mgr. Jarmily Pipekové, Ph.D. a PhDr. Mgr. Jana Viktorina, Ph.D.) byla návštěva mateřské a základní školy v Daruvaru a základní školy Češka osnovna škola Josipa Ružičke v Končanici. Obě školy jsou bilingvního typu, vzdělávání probíhá jak v chorvatštině, tak v českém jazyce. Členové ústavu měli možnost pod vedením ředitelů škol se seznámit s chodem škol, obsahem vzdělávání a celkovou problematikou vzdělávání v rámci bilingvní školy. V další části praktického školení nám byl představen Svaz Čechů v Republice Chorvatsko paní Annou-Marií Štrumlovou-Tučkovou, který je zastřešující institucí všech českých spolků v Chorvatsku. Cílem této instituce je udržet jazyk a kulturu českých předků, kteří přišli do Chorvatska téměř před 200 lety. 

V rámci praktického školení proběhla diskuze s vybranými učiteli školy, kteří byli mentory našich studentů při jejich stáži. Součástí diskuze, které se zúčastnili i studenti, byla komparace přístupů v edukaci žáků v českých a chorvatských základních školách. Vzhledem ke studijnímu programu našich studentů byla pozornost věnována také inkluzivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a možnostem personálního zajištění na základních školách.

Součástí programu členů ústavu byla inspirující a podnětná diskuze s našimi studenty na závěr jejich stáže. V diskuzi byl reflektován přínos stáže pro další studium a rozšíření kompetencí studentů v praxi.

Naše návštěva podpořila nedávno navázanou spolupráci s bilingvními školami v Daruvaru a Končenici.

Členové ústavu speciální pedagogiky v rámci krátkého pobytu získali mnoho nových informací a podnětů, které mohou využít v rámci další pedagogické činnosti.