Dialogem ke vzájemnému porozumění – Platforma setkání 1

  • Barbora Hozová
  • 11.10.2021

Dialogem ke vzájemnému porozumění – Platforma setkání 1 

Ve středu 22. 9. 2021 proběhla na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě první platforma setkání profesionálů a odborníků, kteří se v rámci projektu chtějí účastnit diskuze ohledně podpory začleňování jednotlivců, rodin a dětí se sociálním a kulturním znevýhodněním do majoritní společnosti v České republice.

Setkání se zúčastnili zástupci Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, zástupci měst Opava, Krnov a Moravský Beroun a zástupci proromských NNO (Eurotopia o.p.s., Elim Opava o.p.s., Ecce Homo Šternberk z.s.). 

Společné jednání bylo zaměřeno nejen na vzájemné představení všech zúčastněných, ale rovněž na brainstormingovou diskuzi ohledně osobních i týmových projektových očekávání a na dialog k nastavení vzdělávacích témat workshopů, ve kterých budou prakticky rozvíjeny schopnosti a dovednosti cílové skupiny za účelem zlepšení postavení Romů v regionu Opavska, Krnovska a Moravského Berouna.

Cílem setkávání je v souladu s cíli projektu intenzivnější spolupráce mezi partnery projektu a posílení multikulturního prostředí, zlepšení komunikačního transferu mezi skupinou majority a minority a vyhledávání motivačních faktorů, které by pomohly podpořit integraci cílové skupiny projektu do většinové společnosti. V širším kontextu byla diskutována naléhavá potřeba systémového řešení otázek spojených s podporou cílové skupiny při saturaci základních potřeb (bydlení, hygienické návyky, vzdělávání). 

Účastníci setkání interpretovali své osobní zkušenosti, očekávání a živě diskutovali o nutnosti vyhledávat efektivní možnosti pozitivního ovlivňování cílové skupiny s důrazem na intervenci v sociálně vyloučených lokalitách. 

Na úvodním setkání byla navržena řada podnětných témat, která budou konkretizována při druhém setkání 18.11. 2021 opět v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.


                                                                                                    Mgr. Kateřina Janků, Ph.D, doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

                                                                                                                                          koordinátorky projektu za FVP SU