Změny a doplnění realizace SZZ pro AR 2020/2021

  • Viktorie Kovářová
  • 10.03.2021
Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 4/2020 reagují na aktuální vývoj epidemiologické situace, která komplikuje plnění studijních povinností absolventských ročníků.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 je upraven tak, že se rozšiřuje možnost absolvovat státní závěrečnou zkoušku v letním semestru ve dvou řádných termínech.

Úplné znění I. změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 4/2020 ZDE.