• Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 28.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulatý stůl zaměřený na oblast pedagogiky přinesl řadu zajímavých podnětů

V pátek 25. června 2021 proběhl na Fakultě veřejných politik v Opavě další z řady tzv. kulatých stolů, tentokrát se zaměřením na vzdělávání, problémové a rizikové chování dětí a žáků, inkluzivní vzdělávání a speciálně pedagogické otázky.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 07.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta spolupracuje při realizaci praxí s Úřadem práce v Táboře

 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 26.05.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zajímavé přednášky a workshopy s odborníky můžete zhlédnout i v online záznamu

Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě realizoval na jaře hned několik velmi zajímavých přednášek a workshopů, které mají nyní možnost studenti i veřejnost zhlédnout online. Záznamy přednášek zaměřených na rizika komunikace online, návykové látky či doprovázení umírajících v podání odborníků s bohatými zkušenostmi najdete v odkazech níže.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 21.05.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zahajujeme kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Na Fakultě veřejných politik mají studenti možnost při studiu prohloubit svou kvalifikaci v rámci nejrůznějších profesních kurzů. Přihlášku do kurzu Zdravotník zotavovacích akcí je možno podat do 3. června.
 • Eva Sladká
 • uppv
 • 25.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop Studenti studentům se tentokrát uskutečnil v online prostředí

zveřejněno 25. 3. 2021
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 10.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Změny a doplnění realizace SZZ pro AR 2020/2021

Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 4/2020 reagují na aktuální vývoj epidemiologické situace, která komplikuje plnění studijních povinností absolventských ročníků.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 19.02.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Suchej únor: kdy máme problém s alkoholem?

Soutěž SUchej únor: SUšte s rektorem trvá už téměř tři týdny a 52 účastníků, kteří se z řad studentů a zaměstnanců SU do ní přihlásilo, čeká „cílová rovinka“ v podobě posledního únorového týdne bez alkoholu. Pojďme se při té příležitosti nad konzumací lihovin hlouběji zamyslet. Co vede naši společnost k nadměrné konzumaci alkoholu? Kdy už můžeme hovořit o tom, že s ním máme problém? A kdy už můžeme mluvit o závislosti na něm? Na tyto a další otázky odpovídala vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Realizace druhého opravného termínu u opakovaně zapsaného předmětu

Metodický pokyn děkana č. 1/2021 stanovuje proces realizace druhého opravného termínu opakovaně zapsaného předmětu u studentů FVP SU.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Organizace státních závěrečných zkoušek

Směrnice děkana č. 1/2021 blíže specifikuje organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 13.01.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Přehled aktuálních opatření k zamezení šíření koronaviru na FVP

Vzhledem k proměnlivé situaci v souvislosti s novými vládními nařízeními vám přinášíme přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budově Fakulty veřejných politik.