International University Week v Jihlavě

  • Lada Dobrovolná
  • 02.05.2024
V týdnu od 22. do 26. dubna se v Jihlavě konal Interantional University Week. Jde o pravidelné setkání studentů a vyučujících z univerzit, které se věnují sociální práci. Dorazili sem také zástupci z Rakouska, Německa, Belgie, Španělska, Norska a Finska. Tématem letošního ročníku byla problematika duševního zdraví a péče o něj v kontextu budoucnosti sociální práce.

Autor: Mgr. Petr Fabián, PhD.


Velmi přínosné pro mne bylo hned úvodní setkání World cafe, kde se jednotlivé univerzity představovaly. Studenti nabízeli ochutnávky typických jídel z jejich zemí a zároveň prezentovali svůj pohled na duševní zdraví a sociální práci. Orientovali se přitom jak na paradigmata spojená se sociální práci a duševním zdravím dětí a mládeže, tak na popis svých dobrovolnických aktivit, které realizují pod značkou svých univerzit. Jednotlivé příspěvky spojovala tématika podpory žáků se specifickými potřebami či problematika pomoci dětem, které je nutné vymanit ze světa sociálních sítí a naučit je získávat sociální dovednosti v reálném čase. 

V rámci dalšího programu připravili vyučující z řad návštěvníků mnoho odborných workshopů, které zároveň obohatily výuku hostitelské vysoké školy. Za zmínku stojí určitě i návštěva psychiatrické nemocnice či Pankrácké věznice v Praze. Prohlédli jsme si také podporované bydlení pro klienty s duševní či mentální poruchou či specializované centrum Sasov, které je v ČR jedinečné svým komplexním přístupem k osobám s autismem a funguje zároveň jako ekofarma. 

Pojetí sociální práce se  s dobou velmi mění. Již dávno nejde jen o odbornou činnost týkající se ohrožených osob, ale i o péči o vlastní já a práci s mladými generacemi. Sociální práce je tedy odbornou disciplínou, která rozvíjí společnost jako celek.