Studenti chtějí jiný způsob vzdělání

  • Lada Dobrovolná
  • 03.05.2024
Během seminářů supervize, které vede pedagog Ústavu veřejné správy a sociální politiky Mgr. Petr Fabián, PhD., se studenti mají možnost vyjádřit k celé řadě aktuálních témat. Jedním z nich je i Svoboda (v) vzdělání.

Autoři: studenti 2. ročníku Sociální práce ve veřejné správě v rámci semináře Supervize

V rámci diskuse zaměřené konkrétně na respektující způsoby vzdělávání na naší fakultě se studenti shodli, že chtějí být aktivním, nikoliv pasivním prvkem vzdělávání. 

Respektující prostředí pro nás znamená získávat znalosti, které přináší rozvoj osobnosti všech zúčastněných stran. Použijeme-li řeč supervize, pak z pohledu doprovázených potřebujeme znát cíl, tj. kam jdeme a kde budeme na konci semestru. Chceme být rozhodujícím parametrem pro volbu způsobu cesty vyučované hodiny. Respektující prostředí je takové, do nějž můžeme přinést návrh,“ vzkazují studenti a dodávají: „Stávající systém chce mít kontrolu nad našimi životy, je přesvědčen, že ví, jak se má učit a jak nás zkoušet. V respektujícím prostředí chceme umět myslet kriticky, přemýšlet v souvislostech, mít možnost vidět věci jinak z pohledu naší generace a přinášet názory, které budou brány vážně.“