Informace ke státní závěrečné zkoušce

  • Zuzana Recmanová
  • 24.03.2022
Informace ke státní závěrečné zkoušce pro AR 2021/2022

Informace ke státní závěrečné zkoušce pro AR 2021/2022

 

Student je povinen se k SZZk přihlásit do 10.5. v IS v Rozpisech. Fyzická přihláška se nevyplňuje.

Termín SZZk bude upřesněn-podle počtu přihlášených studentů se splněnými povinnostmi ústav zveřejní konkrétní dny a hodiny, student následně vybere den a čas.

Obhajoba a státní závěrečná zkouška probíhají v jeden den.

 

Bakalářské/diplomové práce:

Podle Směrnice děkana 1/2021 student odevzdává závěrečnou práci do 30.4. 2022 včetně vloženého abstraktu a klíčových slov-musí být naplněn archiv v IS


https://www.slu.cz/fvp/cz/uvsrpstudiumstatnicoveokruhy

Návod naleznete na stránkách výše pod názvem NÁVODY K ZÁVĚREČNÝM PRACÍM STUDENTŮ.

 

Podle Rozhodnutí děkana č. 4/2021 student fakulty nemá povinnost odevzdat pevně svázané tištěné verze kvalifikační práce. Dva výtisky práce přinese student až ke státní závěrečné zkoušce (např. v kroužkové vazbě).

Zádání diplomové/bakalářské práce se studentům nevystavuje. Toto si jen stáhněte v IS (Rozpisy-Studijní-Tisky-Zadání závěrečné práce-Stáhnout) vytiskněte oboustranně a vložte do své práce. Podpis se nevyžaduje.