Proběhne mezinárodní vědecká konference Územní samospráva jako forma veřejné moci

  • Viktorie Kovářová
  • 03.03.2021
Ústav veřejné správy a sociální politiky připravuje na 13. května 2021 mezinárodní konferenci pod záštitou děkana Fakulty veřejných politik v Opavě prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr.
PROGRAM KONFERENCE
Termín: 13. května 2021
9.30–10.00 prezence účastníků 
10.00–11.30 plenární zasedání 
11.30–13.00 přestávka 
13.00–15.00 jednání v sekcích 
15.00–15.30 přestávka 
15.30–18.00 jednání v sekcích 
18.00–18.30 ukončení konference 
Sekce budou vytvořeny dle obsahového zaměření přihlášených příspěvků.

TERMÍNY
Zaslání přihlášky: do 30. 3. 2021
Zaslání příspěvku: nejpozději do 30. 4. 2021 
na e-mail matus.vyrostko@fvp.slu.cz
KONFERENČNÍ POPLATEK
500,- Kč (19 EUR) Potřebné dokumenty: