Zájemci o zahraniční mobility se zúčastnili informační schůzky

  • Monika Vavrušková
  • 20.03.2023

Ve středu 15. 3.  se uskutečnila informační schůzka pro zájemce o studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+.  Studenti získali bližší informace o možnostech, průběhu a podmínkách zahraničních mobilit prostřednictvím Referátu zahraničních vztahů a ústavních koordinátorů. Tímto děkujeme za hojnou účast.

Výběrová řízení pro zimní a letní semestr v akademickém roce 2023/2024 probíhají do 30. 3. 2023.

Způsob přihlašování naleznete zde

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality